Get the app. Get the map.®

Ögeltjärns naturreservat & Gullviks friluftsområde 1.0

Description:

Ögeltjärns naturreservat är ett välbesökt och tätortsnära naturreservat som ger fina strövmöjligheter och naturupplevelser i Höga Kusten-terräng. Från toppen av det 91 meter höga Ögeltjärnsberget är utsikten över skärgården vacker. Här finns också en liten intressant tjärn som avvattnas ner genom en fuktig blöt sumpskog med kalkgynnad flora. Sju olika orkidéearter finns här bland annat den späda skogsfrun. Fel i kartan kan rapporteras till: arvid.strandberg.94@gmail.com

Price: Free


Vendor: Skogslöparna

Category: Parks & Forests

Activities: Hiking

Published: 2014-July-3

Language: Swedish

Size: 1.2 MB

See all maps by Skogslöparna

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®