Get the app. Get the map.®

Svalbard (North)

Description:

This is a topographic map of the archipelago of Svalbard, Norway created by Avenza using open access data provided by the Norwegian Polar Institute. Users must be aware that maps are not always consistent with the terrain, and any use must occur with due caution and consideration to equipment and physical conditions. Parts of the map data are of older origin and not suited for navigation. Reservations are made concerning product errors. For more information about the data, please consult: https://www.npolar.no/en/ ——————————————————————— Dette er et topografisk kart over øygruppen Svalbard, Norge opprettet av Avenza ved hjelp av åpen tilgangsdata levert av Norsk Polarinstitutt. Brukerne må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken må skje på aktsomt vis i forhold til utstyr og bruksområde. Deler av kartdataene er av eldre dato og ikke egnet for navigasjon. Det tas forbehold om feil i produktene. For mer informasjon om dataene, vennligst se: https://www.npolar.no/

Price: Free


Vendor: The Norwegian Mapping Authority

Category: Topographic

Published: 2019-September-12

Language: English, Norweigan

Size: 66.9 MB

See all maps by The Norwegian Mapping Authority

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®