Get the app. Get the map.®

Skyttis Friluftsområde 1.0

Description:

Spårområdet på Skyttis erbjuder 1 mil belyst spår samt 7 km asfaltbelagt spår med konstsnö. I området finns en spårcentral för elljusspår på 1,6 , 2,8 , 5,0, 6,7 och 10 km. Här finns även ett belyst anslutningsspår till Alneskolan (3,5 km). Spåren är lämpliga för träning, motions- och turåkning. Fel i kartan kan rapporteras till: arvid.strandberg.94@gmail.com

Price: Free


Vendor: Skogslöparna

Category: Parks & Forests

Activities: Hiking

Published: 2013-November-13

Language: Swedish

Size: 11.6 MB

See all maps by Skogslöparna

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®