Get the app. Get the map.®

Gula leden - Åsberget, Örnsköldsvik 2.8

Description:

Gula leden är en stadsnära, 6 km lång vandringsled som skapats av två naturkrafter: den väldiga inlandsisen och den stillsamme men ihärdige naturvännen Erik "Älgen" Sjödin. Leden fick dess namn genom de gula ledmarkeringarna. Leden går på vissa ställen i närheten av branta partier och stup. Föräldrar och vuxna uppmanas därför att hålla barnen under noggrann uppsikt. Fel i kartan kan rapporteras till: arvid.strandberg.94@gmail.com

Price: Free


Vendor: Skogslöparna

Category: Parks & Forests

Activities: Hiking

Published: 2016-October-10

Language: Swedish

Size: 2.6 MB

See all maps by Skogslöparna

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®