Get the app. Get the map.®

Munţii Timişului

Description:

Harta turistică scara 1:25.000 a Munţilor Timişului, realizată special pentru aplicaţia Avenza Maps. Sunt incluse următoarele zone: Masivul Postăvaru, Masivul Piatra Mare, Clăbucetele Predealului şi Depresiunea Timişului. Conţine toate traseele marcate şi poteci nemarcate bazate pe track-uri GPS. Sunt reprezentate cabanele turistice, refugiile, marcajele turistice, punctele de belvedere, limitele rezervaţiilor naturale, locurile de popas, izvoarele şi cascadele, obiectivele turistice antropice şi naturale, pârtiile de ski şi instalaţiile de transport pe cablu. Tourist map of Timişului Mountains 1:25.000 scale, specifically designed for Avenza Maps app. The following areas are included: Postăvaru Massif, Piatra Mare Massif, Predealului Ridge and Timişului Basin. It contains all tourist trails and unmarked trails based on GPS tracks. Tourist chalets, shelters, tourist marks, view points, natural reserve limits, resting places, springs and waterfalls, anthropogenic and natural sights, ski slopes and cableways are represented on the map. www.mantamaps.ro facebook.com/mantamaps.ro

Price: $ 1.99 USD


Vendor: MANTA MAPS

Category: Parks & Forests

Activities: Hiking, Skiing

Published: 2017-December-13

Language: English, Romanian

Size: 168.4 MB

See all maps by MANTA MAPS

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®