Get the app. Get the map.®

Fjällkartan Valsjöbyn - Tärnaby

Description:

GSD-Fjällkartan i rasterform används för att presentera Fjällkartan som digital kartbild på en dator, mobiltelefon eller läsplatta. Den digitala kartbilden har samma innehåll som ingår i den tryckta kartan 1:100 000, exklusive referensnäten. Geografisk täckning GSD-Fjällkartan i rasterform har samma täckningsområde som den tryckta Fjällkartan Koordinatsystem Plan: SWEREF 99 TM Höjd: RH 2000 Lägesnoggrannhet: Den geometriska noggrannheten för rasterbilderna är densamma som för den tryckta kartan. Det innebär för Fjällkartan cirka 20 meter. Där objekt av kartografiska orsaker har generaliserats eller flyttats gäller inte denna lägesnoggrannhet. Fullständighet: GSD-Fjällkartan i rasterform innehåller allt som finns i den tryckta kartan utom referensnäten. Vissa ytor som i den tryckta kartan visas med ett mönster (t.ex. sankmarker), redovisas med en täckande färg i rasterbilden.

Price: $ 1.99 USD


Vendor: Solteknik HB

Category: Parks & Forests

Activities: Hiking

Published: 2016

Language: Swedish

Size: 90.0 MB

See all maps by Solteknik HB

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Contains 2 maps:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®