Get the app. Get the map.®

Gebouwen naar bouwjaar

Description:

Het thema van deze kaart is BAG en bouwjaar. In deze basisregistratie is het bouwjaar van het pand opgenomen. Door een selectie te maken op dit attribuut heb ik een weergave gemaakt van het aantal panden in relatie tot het bouwjaar. Wat valt op te merken zijn het lage aantal historische panden tussen 1500 en 1700, verder is goed te zien dat de bouwproductie fors terug is gevallen in de jaren 1940 - 1950. Opmerkelijk is ook een terugval in de periode 2010 tot heden. Of de komende 3 jaar moeten dat nog gaan goedmaken! Komen we nog in de buurt van het volume van de periode 2000 - 2010?

Price: Free


Vendor: Mapfactory

Primary Category: Tourist

Secondary Categorization: Special Interest

Published: "December. 2016"

Language: Dutch

Size: 7.3 MB

See all maps by Mapfactory

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:






Avenza Systems Inc. © 2020. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®