Get the app. Get the map.®

Häradskär 1812

Description:

Sjökort över Häradskärs fyrplats i Gryts skärgård, Östergötland, Sverige. Svenska Sjöarkivet har tillsammans med Sjöfartsverket tagit fram och tillhandahåller nytryck av äldre sjökort och sjökortsunderlag. Materialet består av 200 - 250 år gammalt, hittills opublicerat marint kartmaterial. De sjökort Svenska Sjöarkivet erbjuder grundar sig på två sjömätningsexpeditioner, den ena i Bohuslän, 1803-1805 och den andra i Stockholms skärgård 1806-1808. Dessa sjömätningar finansierades av Kunglig Maj:t och leddes av professorn i fysik och astronomi vid Åbo universitet, N. G. Schultén . Samtligt material på Svenska Sjöarkivets webblats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Svenska Sjöarkivet. Sjökortet över Häradskär är skannat av original data från Sjömätningskorpens mätningar år 1812. Sjökortet över Häradskärsfyrplats är kalibrerat och kan användas i Appen PDF Maps. Men noggrannheten i kalibreringen är något bristfällig och skall ABSOLUT INTE ANVÄNDAS FÖR NAVIGERING. Chart of Häradskärs lighthouse in Gryt archipelago, Östergötland, Sweden. The chart is scanned by the original data from measurements Sjömätningskorpens year 1812th The chart is calibrated and can be used in the PDF Maps but the accuracy of the calibration is somewhat flawed and should definitely not be used for navigation. För ytterligare information gå till Svenska Sjöarkivets webplats: http://www.svenska-sjoarkivet.se/newsite/main.php Georeferering och publicering på PDF Maps är gjort av Solteknik HB

Price: Free


Vendor: Solteknik HB

Category: Nautical

Published: 2016-August-24

Language: Swedish

Size: 17.7 MB

See all maps by Solteknik HB

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®