Get the app. Get the map.®

Översiktskartan_nord

Description:

Översikskartan raster norra delen sträcker sig från i höjd med Gävle till Treriksröset . Kartan innehåller: * allmän väg, enskild väg samt järnväg. * hav, sjö, tätort, annan koncentrerad bebyggelse, skog, öppen mark, kalfjäll, glaciär och sankmark. * vattendrag * riks-, territorial-,läns- och kommungräns * Landskapsgräns *Naturvårdsobjekt * Kraftledningar * damm, flygplats, fjälled, vandringsled, m.m. *höjdpunkt, gruva, torn, hus, m.m. * höjdkurvor * text för bebyggelse och naturnamn samt upplysningstext Kartskala 1:250 000

Price: $ 0.99 USD


Vendor: Solteknik HB

Category: Topographic

Published: 2015

Language: Swedish

Size: 159.9 MB

See all maps by Solteknik HB

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®