Get the app. Get the map.®

Medemblik 1819

Description:

Achtergrond van deze kaart uit 1819 Na de inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk werden de bestaande Franse wetten en bestuurlijke maatregelen in ons land van kracht. Zo ook de uniforme belastingwetgeving voor het hele keizerrijk, gebundeld in de reeds in 1808 in Frankrijk ingevoerde Recueil Méthodique. Omdat de bestaande registraties in de Hollandse departementen niet aan de eisen van het Recueil voldeden, werd hier bij keizerlijk decreet in 1811 de kadastrering naar Franse model ingevoerd. Aanvankelijk was de doelstelling van het Kadaster het leveren van betrouwbare gegevens voor de heffing van een uniforme grondbelasting. Daarom is het logisch dat het Kadaster vanaf zijn ontstaan ressorteerde onder het ministerie van Financiën. Daarnaast was de invoering van het Kadaster bedoeld om de rechtszekerheid ten aanzien van goederen te bevorderen. Aanduiding van ieder perceel met unieke kadastrale kenmerken moest hiervoor borg staan. De werkzaamheden begonnen in 1812. Ten behoeve hiervan verscheen in Nederland een tweetalige editie van het Recueil, de Méthodique Verzameling. Dit gedetailleerde boekwerk fungeerde als handleiding voor het opzetten van het Kadaster en was doortrokken met Franse termen, iets wat we op de minuutplans overal terugvinden. MapFactory heeft de kaart grafisch versterkt door er extra kleurlagen aan toe te voegen. Andere kaarten van MapFactory • Historische kaarten • Historische stadsplattegronden • Wandel- en fietskaarten • Toeristische kaarten • Schaatskaarten www.mapfactory.nl

Price: Free


Vendor: Mapfactory

Category: Historical

Published: 2015-November

Language: Dutch, English

Size: 103.5 MB

See all maps by Mapfactory

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®