Get the app. Get the map.®

Kaldoaivi Utsjoki Iijärvi, Topokartta 1:50 000

Description:

Kaldoaivi Utsjoki Iijärvi 1:50 000 kattaa Kaldoaivin erämaa-alueen länsiosan Utsjoella Nelostien itäpuolella. Kartalla näkyy Utsjoen kirkonkylä, Nuorgam sekä Iijärvi Näätämöjoen latvalla. Etelässä on myös osa Sammuttijängän–Vaijoenjängän soidensuojelualueesta. Alueella on loivia tunturiylänköjä, laajoja soita ja tunturikoivikoita. Seudulla liikkuu muun muassa kalastajia, poronhoitajia ja maastopyöräilijöitä.ähän kuljettu alue on kokeneiden vaeltajien ja poronhoitajien valtakuntaa. Topokartan pohja-aineistona on Maanmittauslaitoksen maastotietokanta, ja tietosisältö vastaa perinteisiä paperisia maastokarttoja. Lehtijako on sovitettu retkeilijän tarpeisiin. Kartalle on merkitty symbolein autio- ja varaustuvat. Topokartta on paras valinta sellaisille retkeilijöiden, kalastajien ja metsästäjien suosimille Lapin alueille, joilta ei ole julkaistu ulkoilukarttoja ja joilla liikkumista varten on joutunut hankkimaan useita perinteisiä maastokarttoja. Kaldoaivi Utsjoki Iijärvi 1:50,000 covers the western part of the Kaldoaivi wilderness area on Utsjoki, east of Road No 4.The map shows Utsjoki's church village, Nuorgam and Iijärvi at the top of Näätämöjoki. In the south, there is also part of the Sammuttijängä–Vaijoenjängä marsh conservation area. The area has gentle fell slopes, wide marshes and fell pine forests. Fishermen, reindeer herders and mountain bikers move around in the region. The base material is the National Land Survey of Finland´s Topographic Database, and the information content corresponds to traditional basic and terrain maps printed on paper. In addition, symbols have been marked on the maps to indicate locations of unlocked wilderness huts and huts that require booking. The topographic map is the best choice for such Lapland areas preferred by hikers, fishermen and hunters, for which outdoor maps have not been published and which have required the acquisition of several traditional terrain maps to move in the area.

Price: $ 7.99 USD


Vendor: Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus

Category: Topographic

Activities: Hiking, Hunting, Fishing, Skiing, Surveying

Published: 2022-May

Language: English, Finnish

Size: 118.2 MB

See all maps by Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®