Get the app. Get the map.®

Skevikarnas runda

Description:

Du promenerar på trottoarer och gångvägar i Gustavsberg och Betsede, men huvuddelen av rundan går på skogsstigar; under nästan halva sträckan vandrar du på Värmdöleden. Du passerar några sevärdheter: I sydost ligger naturreservatet Ösbyträsk. Här finns gott om kulturhistoriska minnen, som gravfält och skålgropar, men också några tydliga jättegrytor, Offerkällorna. Grytorna ligger på en berghäll några meter ovanför stigen. Längst i nordväst passerar du Skeviksgrottan, som egentligen inte är någon riktig grotta, utan mer som ett trångt utrymme mellan stora klippblock som fallit ner när Klosterbergets sydvästvända brant rämnat. Platsen var enligt folklig tradition en av mötesplatserna för den religiösa sekten ”Skevikarna”, som bodde på Skeviks gård (norr om kartområdet) i slutet av 1700-talet. Klippväggen är numera flitigt utnyttjad av klättrare.

Price: $ 2.99 USD


Vendor: UtåGåKartor

Category: Parks & Forests

Published: 2020

Language: Swedish

Size: 3.3 MB

See all maps by UtåGåKartor

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®