Get the app. Get the map.®

Årstafruns runda

Description:

Promenaden går delvis på gångvägar i bebyggelse, delvis på stigar i skogen. Det är för det mesta lättgånget, men i Årstaskogen är det under en kort sträcka lite mer kuperat och en knöligare stig. I Årstaskogen promenerar du mest i hällmarkstallskog, ibland med utsikt över Årstaviken och Södermalm, men under sommarsäsongen går du också genom lummig lövskog och prunkande trädgårdar, som vid Dianelunds koloniområde. Du passerar längst i väster Årsta gård, där Märta Helena Reenstierna, Årstafrun, bodde i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Genom hennes berömda dagböcker vet vi mycket om herrgårdslivet på den tiden. Årsta gård ligger vid mynningen av en å som en gång dränerade nästan hela Årsta och Enskede, Valla å. Åmynning hette förr Aros och ”stället vid Aros” blev så småningom Årsta. Sydväst om gården är den gamla åfåran fortfarande tydlig (markerad i kartan med sevärdhetssymbol). När det här skrivs pågår byggande av Årstafältets bostadsområde. Under byggtiden kommer gångvägen över fältet att flyttas hit och dit, så den sträckning som visas på kartan får du betrakta som ungefärlig.

Price: $ 2.99 USD


Vendor: UtåGåKartor

Category: Parks & Forests

Published: 2020

Language: Swedish

Size: 3.4 MB

See all maps by UtåGåKartor

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®