Get the app. Get the map.®

Hällristarens runda

Description:

Den norra delen av rundan går längs Mälarens strand; det är en del av Mälarpromenaden. Längst i väster ligger Norsborgsparken med sina stora gravhögar i lundartad ädellövskog med bland annat bok, avenbok och ädelgran. Österut längs promenaden växer stora, gamla granar i den branta sluttningen ovanför stigen. Här finns också rikligt med mossbeklädda block. Av de vilda djuren är det just nu (2020) bävern som lämnar de tydligaste spåren. På flera ställen längs stranden finns fällda träd och tillhörande karakteristiska, spetsiga stubbar. I den östra och södra delen av rundan går man i eller nära bebyggelsen, men långa sträckor också nära skogen. Här dyker en rad intressanta fornminnen upp, som en mycket välbevarad hällristning, gamla boplatser och ett stort gravröse. Informationsrika skyltar berättar om forntiden. Rundan är mycket lättgången.

Price: $ 2.99 USD


Vendor: UtåGåKartor

Category: Parks & Forests

Published: 2020

Language: Swedish

Size: 2.6 MB

See all maps by UtåGåKartor

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®