Get the app. Get the map.®

Fågelskådarens runda

Description:

Många fågelskådare som besöker området nöjer sig med att besöka Goda obsudden, och här finns verkligen mycket fågel att spana på och lyssna till. Skrattmåsarnas kakafoni är nästan öronbedövande på våren. Men går du rundan har du större möjligheter att se fler fågelarter, eftersom du passerar fler biotoper som också rymmer en mångfald av olika slags träd och blommor. Förutom den grunda Ågestasjön, kantad av vass och säv, passerar du då exempelvis fuktängar, som Pumphusängen, där vadare och beckasiner håller till. Har du tur får du också se den sydliga gulärlan. Du går också bitvis över betade hagar och ängar med en rikhaltig flora. Över vissa fuktängar finns det ingen ordnad stig; här får du gå lite olika vägar beroende på fuktigheten i marken. På flera ställen går du genom ädellövskog med ek och hassel som dominerande trädslag. En kulturhistoriskt intressant sevärdhet passerar du vid Stora Mellansjö. Det är en runsten med en mycket tydlig ristning som av vissa tolkats som föreställande hingsthetsning (en motsvarighet till dagens tuppfäktning) som vikingarna tros ha ägnat sig åt. Stigarna är generellt lättgångna – endast i lövskogen väster om Ågestaberget är det lite mer kuperat.

Price: $ 1.99 USD


Vendor: UtåGåKartor

Category: Parks & Forests

Published: 2018

Language: Swedish

Size: 3.2 MB

See all maps by UtåGåKartor

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®