Get the app. Get the map.®

Ungfars runda

Description:

Nästan hela rundan går på skogsstigar genom nationalparkens gammelskog och sprickdalslandskap. Hällmarkstallskogen dominerar där du går, men du har hela tiden nära till kärr, mossar och fuktig granskog i sänkorna. Det märks inte minst på den speciella lukten av skvattram. Tyrestaskogen har varit orörd i många hundra år och det har skapat en gynnsam miljö för exempelvis tjäder, hackspettar, ugglor, skogshare och mård. Många olika slags lavar, mossor och insekter trivs också på och i de döda och ibland nedfallna träden. Terrängen är höglänt, men nivåskillnaderna är sällan mer än ca 20 meter, så det är ganska lättgånget. Endast vid Lycksjöhagen är det lite brantare. Genom Tyresta by, som haft bofast befolkning ända sedan 800-talet, går du i mer låglänt terräng bland 1800-talshus och beteshagar med vackra gärdesgårdar. Om du inte vill gå hela 10-kilometersrundan kan den halveras genom att ta den gulmarkerade hällmarksslingan. Du går då också nära Ungfars mosse. En avstickare dit kan ge dig en rofylld fikapaus.

Price: $ 1.99 USD


Vendor: UtåGåKartor

Category: Parks & Forests

Published: 2019

Language: Swedish

Size: 3.6 MB

See all maps by UtåGåKartor

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®