Get the app. Get the map.®

Vätsäri Kessi Øvre Pasvik, Topokartta 1:50 000

Description:

Topokarttojen lehtijako on sovitettu retkeilijän tarpeisiin. Lisäksi kartoille on merkitty symbolein autio- ja varaustuvat, ja kartta-aineisto jatkuu myös Norjan ja Ruotsin puolelle valtakunnanrajaa. Topokartta on paras valinta sellaisille retkeilijöiden, kalastajien ja metsästäjien suosimille Lapin alueille, joilta ei ole julkaistu ulkoilukarttoja ja joilla liikkumista varten on joutunut hankkimaan useita perinteisiä maastokarttoja. Vätsäri Kessi Övre Pasvik 1:50 000 kattaa Vätsärin erämaan, Sevettijärven ympäristöineen, Inarijärven koillisosan sekä Övre Pasvikin kansallispuiston Norjan puolella. Vätsärin kivikkoinen tunturiylänkö on yksi Suomen vaativimmista vaellusalueista, ja Uutuanjoen vesistöalueen tuhannet kirkkaat pikkujärvet kutsuvat kalastajia. Alueella kulkee myös Piilolan polku -vaellusreitti, ja se on yksi rauhallisimmista erämaista Suomessa. This topograhic map-serie cover the parts of Lapland that are popular among hikers, fishermen and hunters, but from which areas no outdoor maps have been published. In addition to terrain information, the map includes huts (free use and reserve huts), and the map data also continues to the Norwegian and Swedish sides of the national border. Vätsäri Kessi Övre Pasvik 1:50 000 covers the Vätsäri wilderness, Lake Sevettijärvi with its surroundings, the northeastern part of Lake Inari and the Övre Pasvik National Park on the Norwegian side. Vätsäri's rocky mountain plateau is one of Finland's most demanding hiking areas, and thousands of small lakes in the Uutuanjoki area invite fishermen. The Piilola Trail hiking trail also runs in the area, and it is one of the quietest wilderness areas in Finland. The map is also available as a folded map which is waterproof and tear resistant, EAN 9789522666390.

Price: $ 7.99 USD


Vendor: Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus

Category: Hunting & Fishing

Activities: Hiking, Hunting, Fishing, Skiing

Published: 2020-June-1

Language: English, Finnish

Size: 100.8 MB

See all maps by Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®