Get the app. Get the map.®

Nuorgam Näätämöjoki Sevettijärvi, Topokartta 1:50 000

Description:

Topokarttojen lehtijako on sovitettu retkeilijän tarpeisiin. Lisäksi kartoille on merkitty symbolein autio- ja varaustuvat, ja kartta-aineisto jatkuu myös Norjan ja Ruotsin puolelle valtakunnanrajaa. Topokartta on paras valinta sellaisille retkeilijöiden, kalastajien ja metsästäjien suosimille Lapin alueille, joilta ei ole julkaistu ulkoilukarttoja ja joilla liikkumista varten on joutunut hankkimaan useita perinteisiä maastokarttoja. Nuorgam Näätämöjoki Sevettijärvi 1:50 000 kattaa Kaldoaivin erämaan itäosan Nuorgamista etelään, Näätämöjoen koko Suomen puolisen osuuden sekä Sevettijärven ympäristön. Näätämöjoki on suosittu lohenkalastajien keskuudessa, ja kartan alueella kulkee Sevettijärvi-Nuorgam-vaellusreitti. This topograhic map-serie cover the parts of Lapland that are popular among hikers, fishermen and hunters, but from which areas no outdoor maps have been published. In addition to terrain information, the map includes huts (free use and reserve huts), and the map data also continues to the Norwegian and Swedish sides of the national border. Nuorgam Näätämöjoki Sevettijärvi 1:50 000 covers the eastern part of the Kaldoaivi wilderness south of Nuorgam, the entire Finnish part of Näätämöjoki and the surroundings of Lake Sevettijärvi. Näätämöjoki is popular with salmon fishermen, and the Sevettijärvi-Nuorgam hiking trail runs in the area of ​​the map. The map is also available as a folded map which is waterproof and tear resistant, EAN 9789522666376.

Price: $ 7.99 USD


Vendor: Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus

Category: Hunting & Fishing

Activities: Hiking, Hunting, Fishing, Skiing

Published: 2020-June-1

Language: English, Finnish

Size: 122.8 MB

See all maps by Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®