Get the app. Get the map.®

Region Midtjylland (1:50,000 scale)

Description:

Dette er et bundt kort for Region Midtjylland, Danmark, containing DTK / Kort50 series topographic data obtained on January 9, 2020 from The Agency for Data Supply and Efficiency of Denmark. The DTK / Kort50 is a nationwide seamless topographical map of Denmark in the target ratio of 1:50 000. DTK print edition is in 508 dpi. DTK / Kort50 is a nationwide seamless topographical map of Denmark in the target ratio of 1:50 000. The map is made from the topographical databases and is generalized so that the smaller details are omitted in relation to DTK / Kort25. Gardens at farms and country houses do not appear, and in cities only the larger buildings are shown. All roads and paths are shown except for minor paths in buildings. Campsite, golf course, school, hall, lighthouse and mills are shown with signatures. With colors, low buildings, high buildings, the city center, industrial area and technical area are shown. The height curves have an equidistant distance of 5 m. https://download.kortforsyningen.dk/ ---------------------------------------- Dette er et bundt kort for Region Midtjylland, Danmark, der indeholder topografiske data fra DTK / Kort50-serien opnået den 9. januar 2020 fra Styrelsen for dataforsyning og effektivisering. DTK/Kort50 er et landsdækkende sømløst topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:50 000. DTK printudgave er i 508 dpi. DTK/Kort50 er et landsdækkende sømløst topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:50 000. Kortet er fremstillet ud fra de topografiske databaser og er generaliseret, så de mindre detaljer er udeladt i forhold til DTK/Kort25. Haver ved gårde og huse på landet vises ikke, og i byer er kun de større bygninger vist. Alle veje og stier er vist bortset fra mindre stier i bebyggelse. Campingplads, golfbane, skole, hal, fyr og møller er vist med signaturer. Med farver er der vist lav bebyggelse, høj bebyggelse, bykerne, industriområde og teknisk areal. Højdekurverne har en ækvidistance på 5 m. https://download.kortforsyningen.dk/

Price: Free


Vendor: Kortforsyningen

Primary Category: Topographic

Secondary Categorization: Authoritative

Published: 2020-January-10

Language: English, German, Danish

Size: 548.9 MB

See all maps by Kortforsyningen

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Contains 65 maps:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®