Get the app. Get the map.®

Region Hovedstaden (1:25,000 scale)

Description:

This is a bundle of maps for Hovedstaden, Denmark, containing DTK / Kort25 series topographic data obtained on July 24, 2019 from The Agency for Data Supply and Efficiency of Denmark. The DTK / Kort25 is a digital topographic map of Denmark in the ratio 1:25 000. The map is produced automatically based on the topographical basic data. The card is suitable for detailed planning and registration. Most of the map's themes are shown in basic rides. There are signatures for eg. roads, paths, parish boundaries, ancient monuments and kilometer markings. Heights are reproduced with curves with an equidistance of 2½ m. DTK / Kort25 is produced once a year and updated in line with the updating of the topographical basic data. The road theme is updated annually on the basis of information from the road authorities. Subdued version has weak colors and reddish-brown buildings. https://download.kortforsyningen.dk/ ——————————————————————— Dette er et bundt kort for Region Hovedstaden, Danmark, der indeholder topografiske data fra DTK / Kort25-serien opnået den 24. juli 2019 fra Styrelsen for dataforsyning og effektivisering. DTK/Kort25 er et digitalt topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:25 000. Kortet fremstilles automatisk ud fra de topografiske grunddata. Kortet er velegnet til detaljeret planlægning og registrering. De fleste af kortets temaer er vist i grundrids. Der er signaturer for bl.a. veje, stier, sognegrænser, fortidsminder og kilometerafmærkninger. Højder er gengivet med kurver med en ækvidistance på 2½ m. Danmarks Højdemodel (DHM) er grundlag for højdekurver og koterede punkter. DTK/Kort25 produceres én gang årligt og ajourføres i takt med ajourføringen af de topografiske grunddata. Vejtemaet ajourføres årligt på grundlag af informationer fra vejmyndighederne. Dæmpet udgave har svage farver og rødbrune bygninger. https://download.kortforsyningen.dk/

Price: Free


Vendor: Kortforsyningen

Primary Category: Topographic

Secondary Categorization: Authoritative

Published: 2020-January-8

Language: Dutch, English, German

Size: 274.3 MB

See all maps by Kortforsyningen

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Contains 20 maps:


Avenza Systems Inc. © 2021. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®