Get the app. Get the map.®

Munţii Retezatului

Description:

Harta turistică scara 1:25.000 a Munţilor Retezatului, realizată special pentru aplicaţia Avenza Maps Sunt incluse următoarele zone: Masivul Piule, Masivul Retezat şi Munţii Tulişa Conţine toate traseele marcate, poteci nemarcate şi trasee alpine bazate pe track-uri GPS Sunt reprezentate cabanele turistice, refugiile, marcajele turistice, punctele de belvedere, limitele rezervaţiilor naturale, locurile de popas, izvoarele şi cascadele, obiectivele turistice antropice şi naturale, pârtiile de ski şi instalaţiile de transport pe cablu Tourist map of Retezatului Mountains 1:25.000 scale, specifically designed for Avenza Maps app The following areas are included: Piule Massif, Retezat Massif and Tulişa Mountains It contains all tourist routes and some unmarked and alpine trails based on GPS tracks Tourist chalets, shelters, tourist marks, view points, natural reserve limits, resting places, springs and waterfalls, anthropogenic and natural sights, ski slopes and cableways are represented on the map www.mantamaps.ro facebook.com/mantamaps.ro instagram.com/mantamaps.ro

Price: $ 3.99 USD


Vendor: MANTA MAPS

Category: Tourist

Activities: Skiing

Published: 2019-November-26

Language: English, Romanian

Size: 133.1 MB

See all maps by MANTA MAPS

Maps purchased here can only be viewed in the Avenza Maps app on iOS and Android.


Preview and Coverage:


Avenza Systems Inc. © 2022. All Rights Reserved.    Avenza Maps™ is a trademark of Avenza Systems Inc.    Legal    Privacy and Cookie Policy

Get the app. Get the map. ®